Podpora

Dychovica TV – Projekt na podporu a rozvoj dychovej hudby

Realizácia projektu 4/2021 – 12/2021

Slovenská dychová hudba
občianske združenie

Sídlo: Súhradská 381/8, 914 42 Horné Srnie

IČO: 512 254 92

www.dychovahudba.sk

E-mail: info@dychovahudba.sk

Mob. 0950 405 069


 

Ak chcete podporiť celoslovenský projekt:

Účet obč. združenia Slovenská dychová hudba
 Fio banka

IBAN:  SK4483300000002201836057

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX 

dychovica tv online